Magia ducha

Poziom I

Wykrycie życia
Pozwala członkom twojej drużyny widzieć aktualną, liczbową wartość punktów życia przeciwnika.
Koszt punktów magii: 1
Poziom podstawowy: Poziom eksperta:
Czas trwania wynosi 10 minut na punkt biegłości Czas trwania wynosi 30 minut na punkt biegłości
Poziom mistrza: Poziom arcymistrza:
Czas trwania wynosi 1 godzinę na każdy punkt biegłości Pokazuje także zaklęcia
Błogosławieństwo
Błogosławione postacie mają większą szansę na trafienie przeciwnika w walce bezpośredniej oraz na dystans. Szansa na trafienie zwiększa się o 5 punktów plus 1 punkt na każdy punkt biegłości w magii ducha.
Koszt punktów magii: 2
Poziom podstawowy: Poziom eksperta:
Czas trwania wynosi 1 godzinę plus 5 minut na punkt biegłości Zaklęcie działa na całą drużynę
Poziom mistrza: Poziom arcymistrza:
Czas trwania wynosi 1 godzinę plus 15 minut na punkt biegłości Czas trwania wynosi 1 godzinę + 1 godzinę na każdy punkt biegłości
Los
Jeżeli zaklęcie zostanie rzucone na członka drużyny, to jego szanse na trafienie zostają zwiększone. Jeżeli zostanie rzucone na przeciwnika, to jego szanse na trafienie będą mniejsze. Zwiększenie lub obniżenie szansy na trafienie wynosi 20 punktów plus 1 punkt na każdy punkt biegłości w magii ducha. Czar działa przez 5 minut lub do momentu, kiedy postać, na którą zostało rzucone zaklęcie, zaatakuje.
Koszt punktów magii: 3
Poziom podstawowy: Poziom eksperta:
Premia lub kara wynosi 20 + 1 na każdy punkt biegłości Premia lub kara wynosi 20 + 2 na każdy punkt biegłości
Poziom mistrza: Poziom arcymistrza:
Premia lub kara wynosi 20 + 4 na każdy punkt biegłości Premia lub kara wynosi 20 + 6 na każdy punkt biegłości
Odpędzenie nieumarłych
Sprawia, że wszyscy nieumarli znajdujący się w zasięgu wzroku zaczynają uciekać. Czas działania zakęcia wynosi 3 minuty plus 1 minuta na każdy punkt biegłości w magii ducha.
Koszt punktów magii: 4
Poziom podstawowy: Poziom eksperta:
Czas trwania wynosi 3 minut plus 1 na każdy punkt biegłości Czas trwania wynosi 3 minut plus 3 na każdy punkt biegłości
Poziom mistrza: Poziom arcymistrza:
Czas trwania wynosi 3 minut plus 5 na każdy punkt biegłości Skraca się czas osiągnięcia gotowości do podjęcia kolejnej akcji

Poziom II

Zdjęcie klątwy
Jeżeli zaklęcie zostanie rzucone na czas, może usunąć efekty klątwy nałożonej na postać. Im więcej punktów biegłości w magii ducha posiada czarodziej, tym dłużej dana postać może być obłożona klątwą nim zostanie uzdrowiona. Jeżeli postać była przeklęta zbyt długo, to oprócz zaklęcia Boska interwencja, pozostaje jedynie wizyta w Świątyni.
Koszt punktów magii: 5
Poziom podstawowy: Poziom eksperta:
--- Zaklęcie zadziała, jeżeli klątwa nie była nałożona dłużej, niż 1 godzinę na każdy punkt biegłości
Poziom mistrza: Poziom arcymistrza:
Zaklęcie zadziała, jeżeli klątwa nie była nałożona dłużej, niż 1dzień na każdy punkt biegłości Brak ograniczeń czasowych
Utrwalenie
Czar utrwalenia silniej wiąże duszę postaci z jej ciałem, dlatego nie umrze ona nawet w przypadku utraty wielu punktów życia, choć zaklęcie nie zapobiegnie utracie przytomności. Jeżeli w chwili zakończenia działania czaru, poziom punktów życia dalej będzie zbyt niski, to postać czeka niechybna śmierć.
Koszt punktów magii: 8
Poziom podstawowy: Poziom eksperta:
--- Czas trwania wynosi 1 godzinę + 5 minut na punkt biegłości
Poziom mistrza: Poziom arcymistrza:
Zaklęcie działa na całą drużynę Czas trwania wynosi 1 godzinę + 15 minut na punkt biegłości
Heroizm
Obrażenia, jakie zadają członkowie twojej drużyny podczas udanego ataku wzrastają o 5 punktów plus 1 punkt na każdy punkt biegłości w magii ducha. Czar działa na całą drużynę.
Koszt punktów magii: 10
Poziom podstawowy: Poziom eksperta:
--- Czas trwania wynosi 1 godzinę + 5 minut na punkt biegłości
Poziom mistrza: Poziom arcymistrza:
Czas trwania wynosi 1 godzinę + 15 minut na punkt biegłości Czas trwania wynosi 1 godzinę + 1 godzinę na każdy punkt biegłości

Poziom III

Osłabienie Ducha
Czar ten osłabia więzi pomiędzy ciałem i duszą przeciwnika, zadając 10 punktów obrażeń plus 2 - 8 punktów na każdy punkt biegłości w magii ducha. Z powodu swojej specyficznej natury, zaklęcie zadziała tylko wtedy, jeżeli przeciwnik będzie się znajdować bardzo blisko rzucającego. Jeżeli cel znajdzie się poza zasięgiem działania czaru, to nie odniesie żadnych obrażeń.
Koszt punktów magii: 15
Poziom podstawowy: Poziom eksperta:
--- ---
Poziom mistrza: Poziom arcymistrza:
Średnio długi czas osiągnięcia gotowości do podjęcia kolejnej akcji Skraca się czas osiągnięcia gotowości do podjęcia kolejnej akcji
Ożywienie martwych
Jeżeli zaklęcie zostanie rzucone na czas, spowoduje przywrócenie martwej postaci do życia. Im dłużej dana postać była martwa, tym więcej punktów biegłości potrzeba do jej ożywienia. Jeżeli była martwa zbyt długo, to pomoże już tylko wizyta w Świątyni lub zaklęcie Boska interwencja. Postacie przywrócone do życia będą odczuwały efekty osłabienia.
Koszt punktów magii: 20
Poziom podstawowy: Poziom eksperta:
--- ---
Poziom mistrza: Poziom arcymistrza:
Zaklęcie zadziała, jeżeli utrata życia nie była dłuższa niż 1 dzień na każdy punkt biegłości Brak ograniczeń czasowych
Podział życia
Zaklęcie to łączy siły życiowe wszystkich postaci, a następnie równo rozdziela je pomiędzy członków drużyny. Liczba punktów do rozdzielenia jest równa sumie wszystkich punktów życia posiadanych przez członków drużyny plus 3 punkty na każdy punkt biegłości w magii ducha. Żadna z postaci nie może dostać więcej punktów życia niż wynosi jej maksymalna ilość punktów życia.
Koszt punktów magii: 25
Poziom podstawowy: Poziom eksperta:
--- ---
Poziom mistrza: Poziom arcymistrza:
Dodaje 3 punkty życia na każdy punkt biegłości Dodaje 4 punkty życia na każdy punkt biegłości

Poziom IV

Wskrzeszenie
Przywraca do życia postać, której ciało zostało zniszczone. Wskrzeszone postacie będą odczuwały efekty osłabienia.
Koszt punktów magii: 30
Poziom podstawowy: Poziom eksperta:
--- ---
Poziom mistrza: Poziom arcymistrza:
--- Nie ma silniejszego zaklęcia!